Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изкуството ни обединява

 20 Август 2009

Община Кърджали спечели проект към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Име на проекта: “Изкуството ни обединява”
Финансиращ орган: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Конкурсна процедура 3.3.6-2009, Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор по проекта: Обединено детско заведение “Детелина”- гр. Кърджали
Времетраене на проекта: от 01.10. 2009г. до 31.05.2010г.
Стойност на проекта: 9940 лв.
Основната цел на проекта “Изкуството ни обединява” е, чрез взаимно опознаване на културата, обичаите, традицията на “другите” в ежедневна и празнично - творческа среда да се съхрани и развие културната идентичност на децата от етническите малцинства. За постигането на целта ще се формират три клуба–“Изобразително изкуство”, “Фолклор” и “Куклено майсторство”. В проекта са включени 100 деца на възраст от 3 до 7 години от детското заведение и техните родители с различна етническа принадлежност и различен социален статус. Чрез формите на изкуствата в отделните клубове и богатството на различните култури, децата по естествен и близък до емоционалността им начин ще засилят интереса си към детската градина и ще преодолеят затрудненията в комуникацията, попадайки в нова привлекателна за тях среда. Съвместните форми на работа ще мотивират родителската общност към повишаване на социалната им компетентност. Дейността на клубовете е в рамките на 8 месеца, по два пъти седмично по предварително изготвена програма от квалифицирани преподаватели. За провеждане на обученията и мероприятията ще се оборудва зала “Таланти”. В творческия процес ще участват членове от клуб “Сръчни ръце”, “Театър” и “Вокална група” към Обединен детски комплекс /ОДК/ – Кърджали. Проектът ще завърши с концерт и изложба пред обществеността.


 Прочитания: 1975 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign