Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 08 Септември 2009

Община Кърджали уведомява всички данъкоплатци, че на 30 септември 2009 г. изтича срока за плащане на третата вноска за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. На същата дата изтича и срока за плащане на втората вноска за данък върху превозните средства.
До 31 октомври е срока за подаване на молби-декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за имоти, които няма да се използват през цялата 2010 г. , както и на заявления за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци. Желаещите да подадат такива молби-декларации и заявления не трябва да имат неплатени задължения към Община Кърджали към датата на подаването им.


 Прочитания: 1780 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign