Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В подготовка за новата учебна година

 10 Септември 2009

Днес в Кърджали се проведе традиционното съвещание с училищни директори преди новата учебна година. В работата му се включиха зам.-кметът по хуманитарни дейности на община Кърджали Елисавета Кехайова и специалисти от отдел “Образование”.
Участниците в срещата бяха запознати с анализа за дейността на регионалната образователна система за учебната 2008/2009 г. Като положителен факт началникът на РИО Надя Джунджулова изтъкна малкия брой отпаднали ученици за областта. Те са 0,9 % или 170 души. Основните причините за това са слаб успех, отсъствия от занятия, семейни и други социални проблеми. Този процент е два пъти по-нисък от предходната учебна година. Въпреки това РИО в Кърджали предприема стриктни мерки за ограничаване на отпадането от обучение. Те са свързани със завишаване на тематичните и регулярни проверки, обвързване на план - приема и реализацията му, с проблема за обхват на учениците и потребностите на региона, проследяване движението на завършващите 8 клас и др. Заедно с това се провеждат и съвместни действия с общинските администрации, ангажират се училищните ръководства, настоятелствата и родителите. Като положителна тенденция специалистите от инспектората отчетоха още, че в 42 от 87-те училища в област Кърджали се работи по проекти, като най-много те са в община Кърджали. От тях 9 в ПГЕЕ, ГПЧЕ ”Хр. Ботев“ - 8, СОУ "П.Р. Славейков" - 7, ПГИ - 5, ОУ с. Чифлик - също 5.
Близо 100 деца по – малко т. г. ще прекрачат училищния праг. Първокласниците в областта по данни на ГРАО са 1 291, от тях повече от половината 627 са в община Кърджали.
.

 Прочитания: 2314 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign