Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Вълшебният свят на Родопите-Кърджали 2009

 26 Септември 2009

За втора година през на 16 и 17 октомври в Кърджали ще се проведат Национални дни на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2009”. Те са посветени на Деня на Кърджали – 21 октомври и са включени в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката. Дните на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите” включват Национален конкурс за детска рисунка” Вълшебният свят на Родопите” и Национален пленер по фотография „Фотоприказки за Кърджали”. Организатори и домакини на проявата са Община Кърджали и Обединен детски комплекс – Кърджали, които вече изпратиха покани до директорите на Детските комплекси в страната в очакване много талантливи деца да се включат в националната проява.
Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.
Желаещите да се включат в Национални дни на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2009”, трябва да изберат само в кой от конкурсите да участват.
Според статута на организираните конкурси право на участие в този за детска рисунка под надслов “Вълшебният свят на Родопите” имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г. Няма ограничение по темата и техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
На гърба на всяка рисунка трябва да има информация за трите имена на автора, възраст и клас, точен адрес и телефон за връзка, училище, извънучилищно звено, заглавие на рисунката и име и фамилия на ръководителя.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК Кърджали. Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”. Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи от 6 до 10 г., от 11 до 14 г. и от 15 до 18 г. Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група и по две поощрителни награди в група.
Рисунките трябва да се изпратят в срок до 12.10.2009 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Обединен детски комплекс
За конкурса; информация на тел.: 0361 6 23 24
В Националния пленер по фотография “Фотоприказки за Кърджали” могат да се включат ученици от 10 до 18 години Те ще бъдат разделени в две възрастови групи, от 10 до 15 години и от 16 до 18 години. Според регламента за участие всяка организация (извънучилищно звено, училище, школа, клуб, читалище и др.) може да участва в Пленера с по един участник във всяка възрастова група /или само двама от група/ и един ръководител общо за двете групи. Участниците трябва да снимат със собствен цифров фотоапарат, без ограничение за ползване на сменяема оптика. С фотографиите ще бъде открита изложба заедно с изложбата от Националния конкурс за детска рисунка, като всеки участник ще представи снимки, избрани от него, направени по време на Пленера.
Компетентно жури ще излъчи победителите. Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда и по една поощрителна награда във всяка възрастова група.
Фотографиите на участниците в Пленера също остават във фонда на Обединен детски комплекс- Кърджали.
Заявките за участие в Националния пленер по фотография “Фотоприказки за Кърджали” се подават в срок до 13.10.2009 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали
ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекс
Телефон за информация: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg
От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят.
Включвайки се в Националните дни на детското изкуство “Вълшебният свят на Родопите –Кърджали 2009” участниците от цяла България не само ще представят своите таланти, но и ще се запознаят с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи.


 Прочитания: 2826 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign