Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Оценят работата на община Кърджали

 29 Септември 2009

Община Кърджали постига 75 на сто ефективност в своята работа. По европейските стандарти тя получава 135 точки от 180 възможни за прилагане на принципите на добро управление. Това сочи анализът на обществена комисия, която извърши оценка на дейността на общинската администрация в Кърджали. Председател на комисията бе обществения посредник Хакиф Емин. В нея бяха включени представители на администрацията, съветници, лидери на неправителствени организации, бизнесмени, журналист.
Оценката бе направена по дванадесет принципа, разработени по европейските стандарти от Фондацията за реформа в местното самоуправление. По инициатива на омбудсмана на републиката Гиньо Ганев анализ бе подготвен в двадесет общини в страната. Следващата година ще бъдат оценени всичките 264 общини.
Община Кърджали показа най-висока ефективност от пилотните общини. Изготвеният от обществената комисия анализ бе оценен, като най-обективния и освободен от политически пристрастия. Единствено опита на Кърджали бе обсъден и даден за пример на национална кръгла маса организирана от националния омбудсман в края на миналата седмица.
По европейските критерии община Кърджали получи отлична оценка за прилагането на принципите „Върховенство на закона”„ Компетентност и капацитет” и ”Отчетност”. Добра е оценката за „Етично поведение”, ”Стабилно финансово управление”, ”Човешки права, културно разнообразие и социално единство”. Като задоволителна комисията определи работата по принципите „Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, участие на гражданите в управлението”, ”Откритост и прозрачност” и „Устойчивост и дългосрочна ориентация”.
Комисията препоръча в най-кратък срок да се създаде обществена комисия по интегритет, която да подпомага кмета в избягването на конфликт на интереси и корупция при възлагането на обществени поръчки и обслужването на гражданите.


 Прочитания: 1876 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign