Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Младежки форум Родопи

 29 Септември 2009

На 30 септември приключват дейностите по реализирания от Професионална гимназия по строителство „Хр. Смирненски” – гр. Кърджали проект „Младежки форум Родопи” – „Опознай Родината, за да я обикнеш” – модел за ангажиране на свободното време”. Работата по проекта започна на 1 октомври 2008 г., а дейностите по него се осъществяват с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Партньори на гимназията са СОУ „Вл. Димитров – Майстора” и Обединен детски комплекс в град Кърджали.
Участниците в проекта отчитат, че целите, които са си поставили са постигнати. Направени са стъпки за създаване на условия за достъп до качествено образование на учениците чрез повишаване на информираността им и интереса към архитектурата и фолклора, както и засилване на мотивацията на учениците за овладяване на строителната професия, развитие на музикалните дарби и професионалното реализиране. Чрез дейностите по проекта вече са създадени и условия за развитие на учащите, като е повишена тяхната информираност за архитектурата и фолклора. Формирана е и подходяща среда за социална интеграция чрез работа в екип и участие в ролева игра. Развити са и творческите им способности.
За да бъдат постигнати всички тези цели по проекта бяха сформирани клубове „Млад архитект”, „Етнохит” и „Млад WEB дизайнер”. В клуб “Млад архитект” се включиха 45 ученика от ПГ по строителство. По – късно много ученици заинтригувани от създаденото от сръчните ръце на участниците в този клуб решиха също да се включат. Направените табла, макети на различни сгради, училищен вестник и др. повишиха информираността не само на участниците в клуба, но и на всички ученици от гимназията. Постигнат бе мултиплициращ ефект, защото с показаното в организираните изложби в гимназията и в Община Кърджали успяха да се запознаят, както родителите и учителите, така и широк кръг от хора, които не са специалисти в областта на архитектурата.
Ученици от партньорската организация, СОУ „Вл. Димитров - Майстора” се включиха в работата на вторият сформиран клуб “Етнохит”, а от ОДК се представиха със свои материали във организираните конкурси за фотография и рисунка. Те активно участваха и в планираните по проекта и извън него изяви в града и в професионалната гимназия. С нови знания за изработване на дизайн на уеб страница се сдобиха участниците в клуб „Млад WEB дизайнер”, също сформиран по проекта. Обучението им бе проведено от специалист в тази област. Учениците разделени в екипи работиха върху свои уеб страници, а най-добрият проект ще бъде публикуван.
Проект „Младежки форум „Родопи” – „Опознай Родината, за да я обикнеш” – модел за ангажиране на свободното време” ни даде възможност да изградим толерантно отношение към „другия” чрез проучването на архитектурата на различни религиозни храмове, категорични са участниците днес. Чрез проекта се научихме да бъдем самоорганизирани, да оползотворяваме свободното си време , чрез интересни дейности, да работим в екип и да зачитаме мнението на всеки, като извличаме нова информация, споделят още те.
Проектът даде и други възможности за Гимназията. Създаденото от учениците вече се използва в учебния процес по много от изучаваните предмети в Професионална гимназия по строителство “Христо Смирненски” Кърджали.

 Прочитания: 1996 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign