Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Седем проектни предложения на община Кърджали очакват финансиране в началото на следващата година

 01 Ноември 2005

7 проектни предложения за финансиране е подала община Кърджали по различни европейски и национални програми, които очакват финансиране към днешна дата, съобщи на редовната си среща с журналисти кметът инж. Хасан Азис. По програма INTERREG ІІІ BCADSES община Кърджали в партньорство с други институции от страни членки и кандидат-членки на Европейския съюз е кандидатствала с 3 проекта. Първият "Представяне на културното наследство чрез алтернативни форми" е на стойност 1 792 000 евро, с дейности: документиране, промоциране и представяне на културното наследство. По него община Кърджали ще си партнира с 13 организации от страните: Гърция, Италия, Полша, Чехия и България, като община Кърджали е финансов лидер за България, уточни инж. Азис. Вторият проект "Живото наследство" отново е свързан с документирането и промоцирането на културното наследство тук. Неговата стойност е 1 200 000 евро, а партньори по него са организации от Австрия, България, Румъния, Италия и Гърция. Целта на последния проект "Градове на брега" е да бъдат обучени експерти и да бъдат представени най-добрите практики за управление на водите, а също и в сферата на изграждане на пречиствателни станции от водещи немски специалисти. Стойността на проекта е 1 200 000 евро в партньорство с 11 организации от Германия, Унгария, Полша, Словакия, Гърция, Германия, Австрия и България.
По програма ФАР Трансгранично сътрудничество община Кърджали е кандидаствала отново с 3 проекта. Целта на първият от тях "Партньорство за по-добър шанс за младите хора" е да бъдат създадени работни места за дълготрайно безработни младежи при извършване на ремонтни дейности на Младежкия дом в град Кърджали и създаване на партньорства между местните власти и институции с цел преодоляване на регионалните различия, уточни на срещата днес инж. Хасан Азис. Водеща организация по проекта е община Кърджали в партньорство с гръцката община Комотини. Общата стойност на инициативата е 105 896 евро.В предложението за вторият проект отново е залегнало партньорството
с гръцката община - "Инициатива за по-добри условия за живот". Целите са две : да бъде създадена заетост за дълготрайно безработни хора на възраст от 40 до 55 години и подобряване условията на живот в село Глухар, чрез изграждане на канализационна система и покриване на местно дере. Общата стойност е 90 580 евро. Третата инициатива е "Да открием заедно туристическият потенциал на река Арда". Водеща организация е община Кърджали в партньорство с Номархия Еврос, Гърция, целта е съвместното разработване на анализи и оценки и стратегии за развитие на туризма по река Арда.
По програма "Култура 2000" община Кърджали е кандидатствала с едногодишен проект за сътрудничество в областта на културата и културното наследство. Водеща организация е Музей "Сивици", град Комо. Най-важният резултат от проекта ще бъде съставянето на мултимедийно представяне, което ще позволи на посетителите да правят виртуална разходка през находките и да получат информация за паметниците, уточни градоначлникът инж. Хасан Азис. Стойността на проекта е 300 000 евро.


 Прочитания: 2080 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign