Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Строим нов парк в центъра на града

 19 Октомври 2009

На 21 октомври 2009 г. на обяд в МРРБ ще бъде подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Парк “Арпезос – Север” и Бизнес парк – І и ІІ етап град Кърджали”, който ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Общата стойноста на проектното предложение е близо 9 милиона лева, но стойността на проекта ще стане известна при подписването на договора. Проектът е дело на ланд. арх.Ганчо Бакалов и колектив.
Финансираната част от площта на парка е 64 дка /от обща площ 320 дка/. Той ще бъде с енергоспестяващо, светодиодно парково осветление с частично захранване от соларни батерии; ще се охранява със система за видеонаблюдение от въртящи се и стационарни видео камери:, проектиран е с автоматизирана поливна система.
Новият централен градски парк , ще допълни и обогати Зелената система на града и ще осъществи връзката със съществуващите и новопроектирани в близост зелени площи /Градска градина и парк “Арпезос - Юг”/. С реализирането на този проект ще се създаде функционална и естетическа паркова среда,чрез която се осъществява градоустройствената връзка - Градски център – главно обществено ядро на Парк “Арпезос Север”, а оттам и връзка с Парк “Арпезос Юг” и река Арда – градообразуващ фактор в центъра на града, обединяващ двете му части. Това прави парка привлекателно място за отдих и отмора.
Проектното решение за първи етап предвижда зони, сектори и кътове в парка. В тази връзка е разработена композиционна ос през градската градина до предвидения в проекта пешеходен мост над улица “Арпезос” /под веждата/. Тази главна алея е комбинирана с алеи за разходка.
Парковото пространство съдържа още: Места за отдих под сянката на алейни дървета; Детска зона, ситуирана в геопластика, включваща в себе си три броя детски площадки за деца от различни възрасти; Градински тераси на две заведения; Изгледни площадки над „веждата” към основната територия на парка; Система от декоративни водни ефекти – централен фонтан с форум, две каскади – водни стъпала, малък кръгов фонтан и водопад, както и паркинг на площ от 3,66 дка .
В цялата територия на парка се осигуряват условия за достъп на хора с увреждания.Местата като улични бордюри и други препятствия за незрящите хора се предвижда да се маркират със специални гумени релефни ленти. В детските площадки са предвидени кътове за игра на деца с увреждания.
За парковата територия е проектирано алейно и ефектно парково осветление с няколко типа паркови осветителни тела.
В изпълнението на дейностите по озеленяване ще се разчита на смесени групи от широколистни и иглолистни дървета, вечнозелени и листопадни храсти, декоративни треви и перенни цветя с подходящи естетически качества и съобразени с климатичните условия.
Важна роля в парка ще изпълняват и солитерите от декоративни дървета и храсти, понасящи тупиария, които ще бъдат използвани за по-голямо естетическо въздействие.
Вторият етап на проекта предвижда обществено ядро на парка,разработено като пространство посрещащо и изпращащо посетителите на парка от централната градска част през Градската градина, парковото пространство при Бизнес парка към парковата територия край реката и Парк “Арпезос Юг”.
Летният театър,за чието изграждане ще се търси допълнително финансиране извън проекта, е с места за 1300 зрители. Около него са разработени пространства за зрителите по време на антрактите.
Проектирано е и езеро с площ около 5200 м2, като силен паркообразуващ елемент,чието изграждане също ще е със средства извън проекта. Около него са създадени условия за отдих - дървени платформи с шезлонги, декоративни водни ефекти – водопад и гейзер с височина 15м в ос с пешеходния мост, дървени мостчета.
Градина на тупиарията ще бъде една от атракциите на тази част от парка.Това е вечнозелена храстова и дървесна растителност, позволяваща оформяне в геометрични и други фигури.
В документацията по ОПРР е включена и алеята, която прави връзката на Градската градина, Бизнес парка, пешеходния мост и пасарелката над р. Арда, и е крайно необходима за жителите на квартал „Възрожденци”.

Още снимки
 Прочитания: 3815 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign