Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Училищен виртуален справочник

 28 Октомври 2009

В най-голямото училище в област Кърджали стартира поредният голям проект, наречен „Училищен виртуален справочник”, финансиран по приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и обществото” на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Стойността на проекта е 100 хиляди лева. Това е вторият проект на СОУ „П. Р. Славейков”, спечелен по тази програма, след успешно приключилия миналогодишен „Ние, славейковци от Кърджали”.
Училищният виртуален справочник ще се изработи от ученици и ще е предназначен за ученици. Екипите от ученици сами ще определят посоката на работа. Предвидени са конкретни дейности, в центъра на които ще са учениците, а учителят ще е консултант, който ще канализира, подпомага и синхронизира дейността им. На участниците ще се дава възможност за избор на задачи и дейности според техните собствени възможности и интереси, което ще създаде благоприятни условия за мотивирането на повече ученици да се включат в тези дейности.
Прекият достъп на учениците до информацията в справочника ще има голямо предимство, защото така ще се осъществи важен принцип в обучението, а именно – учениците сами да се информират, а не само да бъдат информирани. Уникалността на замисъла за изработване, ползване и обновяване на училищния виртуален справочник се състои в осигуряването на възможността за равновесие на информационния поток от общото към личното и обратно. Информацията, обновявана по електронен път, съдържаща се в информационна банка, ще е важен материал за обучаваните и е много ценен помощник при системния анализ и вземане на решения.
Резултатът ще е създаване на голяма база данни /Училищен виртуален справочник/, която постоянно ще се обновява и разширява. Тази база данни ще бъде създавана и въвеждана от ученици на училището в собствен училищен сървър и до нея ще имат достъп само учащите се в СОУ ”П. Р. Славейков” от компютри, разположени на територията на училището.
Проектът стартира с първата проява на историческа тематика. Гости на мероприятието бяха изтъкнатият историк Димитър Арнаудов, експертите от РИО на МОН Даниела Апостолова и Янко Радков, помощник-директорите на СОУ „Отец Паисий” Мариана Василева и на СОУ „Климент Охридски” Теодора Кирова.
Пред аудиторията бе представена спечелилата конкурс презентация „Великите битки на България”, изготвена от десетокласниците Николай Гарабинов и Свилен Капсъзов. Посланието им бе да ценим историята на родината си и да вярваме, че България означава слава! Обявиха, че презентацията им подлежи на доусъвършенстване и допълване, но това могат да видят само тези, които потърсят в новия училищен виртуален справочник.

Още снимки
 Прочитания: 1903 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign