Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Осигуряване на финансова стабилност чрез ограничителни мерки

 26 Ноември 2009

Програма за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на разходите през 2010 г. приеха вчера общинските съветници в Кърджали. Програмата засяга подобряването на събираемостта и завишаването на собствените приходи, по отношение на данъчните приходи, общинските такси и приходите от собственост. Конкретизирани са и направленията, по които ще се работи за ограничаване на разходите в общинска администрация, кметства и дейностите към първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Мерките ще засегнат и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като се предвижда да се оптимизира финансираната численост в местните дейности. При доказана неефективност звената да се преструктурират или изцяло закрият. В програмата е предвидено още да бъдат замразени работните заплати в общинска администрация, кметства и звена на бюджетна издръжка, финансирани с местни приходи. Ще бъде ограничено и назначаването на персонал на свободни длъжности. Според приетия документ ще бъдат въведени лимити на телефонните разговори, ограничаване на командировките в страната и чужбина и ограничаване на представителните разходи, утвърдени при приемането на бюджета за следващата година.
Програмата за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на разходите през 2010 година в община Кърджали предвижда общо 23 мерки.


 Прочитания: 1595 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign