Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

80% от местните данъци и такси са събрани

 01 Декември 2009

Към 30 ноември т.г. общата събираемост от местни данъци и такси е 80 на сто спрямо заложения годишен план., съобщи Соня Табакова - началник отдел „Местни данъци и такси" в общината Кърджали.
2 милиона 640 хил. лв. са постъпленията от такса битови отпадъци, а от патентен данък 218 хил. лв. Събраните суми от данък върху недвижими имоти са 964 хил лв., а от МПС 816 хил.лв.
По-малко са постъпленията от данък при придобиване на имущества, към днешна дата- 851 хил лв. Основната причината според специалистите са намалелите сделки при закупуване на имоти и коли.
Надяваме се до края на годината да бъдат събрани и останалите суми и да имаме над 90% изпълнение на плана. Икономическата криза явно затруднява местните фирми, все още има такива, които не са се издължили, въпреки че годината изтича, коментира г-жа Табакова.
От отдел „Местни данъци и такси” изпращат периодично покани за доброволно плащане. Като пример бе посочено, че само 1600 са отправените писмени напомняния до собственици на МПС за привеждане на дължимите суми.


 Прочитания: 1890 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign