Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Родители за общо бъдеще

 09 Декември 2009

Публично обсъждане под мотото “Работата на училищните настоятелства в переспектива” се проведе днес в СОУ “Йордан Йовков” в Кърджали. Срещата се организира в рамките на проект “Родители за общо бъдеще” на Център “Отворено образование”- София. Проектът стартира в края на миналата година и негови партньори са общините Кърджали и Димитровград. От Кърджали в реализирането на целите на проекта участват две учебни заведения СОУ ”Й. Йовков” и СОУ ”Вл. Димитров-Майстора”. Техни представители днес се включиха в дискусията. В нея участие взеха програмният директор на Център “Отворено образование” проф. Румен Вълчев и координаторът по проекта от страна на община Кърджали Сезгин Бекир.
Пред участниците директорите на двете кърджалийски училища, Недялка Кюпреджиева и Ангел Спасов, представиха резултатите постигнати до момента по проекта. Те очертаха и бъдещите си дейности свързани с работата на училищните настоятелства за подобряване участието на родителите в процеса на образование на техните деца.
По проекта в СОУ “Йордан Йовков” –Кърджали са реализирани редица инициативи, сред които обучения на учители от представители на център “Отворено образование” за работа с родители, тематични срещи с родители и др. Директорът на училището Недялка Кюпреджиева сподели, че реалният резултат от осъществените дейности е по-активното участие на родителите в редица училищни мероприятия, като родителски срещи, класни и междуучилищни, тържества, екскурзии, работа по проекти и др. По активно е участието на родителите и в обучителния процес на учениците, чрез конкретна помощ при изработването на интегрирани задания за ХІ и ХІІ клас.
Проектът има своя ефект и това се забелязва в настоящата ни работа през тази учебна година, сподели и директорът на СОУ ”Вл. Димитров -Майстора” Ангел Спасов. Ние реално работим в мултиетническа среда от години, но дейностите по проекта ни помогнаха връзката учител – родител - ученик да стане по-ефективна, каза още той.
В рамките на публичното обсъждане днес стана ясно, че предстои изграждане на консултативни центрове във всяко учебно заведение. Тяхната цел е да подпомогнат адаптацията на учениците в училище. Необходимостта от такива центрове е продиктувана от продължителния и не винаги безболезнен процес на приспособяване на децата към училищната среда. Там те се сблъскват с междукултурни и междуличностни конфликти, често породени от неумението им да общуват помежду си, коментираха още участниците в дискусията днес.

Още снимки
 Прочитания: 1805 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign