Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха Бюджет 2010 на община Кърджали

 25 Февруари 2010

С протестна декларация от страна на групата общински съветници от ДПС и прекъсване на заседанието на общински съвет Кърджали за около час бе придружено гласуването на проекта за Бюджет 2010 на община Кърджали. В рамките на дебата, общинският съветник от ПП “Атака” Вячеслав Спасов направи изказване, с което предизвика недоволството на по-голяма част от общинските съветници. То бе последвано от прекъсване на заседанието и по –късно с прочитане на Протестна декларация от страна на групата общински съветници от ДПС. Декларация е адресирана до Президента на Р България, Председателя на 41-то НС, Министър-председателя на Р България, Комисията за защита от дискриминация с копие до Европейската комисия. Пълният тест на протестната декларация гласи:
“Ние, съветниците от групата на Движение за права и свободи, изразяваме своя категоричен протест срещу изказването на общинския съветник от Партия ”Атака” Вячеслав Спасов на заседанието на Общинския съвет – Кърджали на 25 февруари 2010 г.
Същият чрез своите думи ни връща в най-мрачните години от новата история на нашата страна – т.н.”Възродителен процес” и борбата на българските граждани от турски произход за възстановяване на техните граждански права през 90-те години на 20-ти век.
Отправяйки груби обиди и квалификации към кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис и съветниците от групата на Движение за права и свободи по време на обсъждането на проект – бюджета на община Кърджали за 2010 г., той съзнателно провокира етническо напрежение.
Остро възразяваме срещу опитите за подлагане под съмнение на нашата принадлежност и лоялност към нашата Родина – РБългария.
В европейска България не може да има опити за нов „Възродителен процес” и етническо прочистване!
Недопустимо е представител на политическа партия и общински съветник да разпалва етническа нетърпимост и дискриминация.
Ние винаги сме били, сме и ще бъдем гарант за етническа толерантност и утвърждаване на европейските ценности на равноправие по отношение на етнос, пол и религия.
Като български граждани декларираме, че сме работили и ще продължим да работим за просперитета и благоденствието на жителите на община Кърджали.
Призоваваме всички национално отговорни политически партии, гражданските организации и обществеността да продължим да работим за утвърждаването на Кърджали като столица на толерантността.”
Прекъснато по обяд заседание на общински съвет Кърджали бе възстановено към 13,20 часа, с нови изказвания по проекта за Бюджет 2010 на община Кърджали. Час по-късно Бюджет 2010 на община Кърджали бе приет с 25 гласа.

Още снимки
 Прочитания: 2171 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign