Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 23 Март 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 358 от 22.03.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот № 000061 в землището на с. Брош, община Кърджали.
- Със заповед № 359 от 22.03.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран ПИ № 40909.318.124 в землището на гр. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1824 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign