Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински съветници на мълчалив протест

 25 Март 2010

Чрез мълчалив протест пред входа на “ОЦК” АД Кърджали, общинските съветници от Кърджали изразиха тревогата си от продължаващата тенденция за наднормено замърсяване на атмосферния въздух в областния град. Решението за протеста бе взето единодушно на днешната редовна сесия на общински съвет Кърджали. След приключването й общинските съветници от всички групи се включиха в протеста пред сградата на “ОЦК” АД. Поради отсъствие на изпълнителния директор на предприятието Славея Стоянова, председателят на общински съвет Кърджали Сейфи Неджиб връчи на служител от фирмата официалният Доклад за 2009 година, както и данни от мониторинга за качеството на атмосферния въздух в града през миналата година.
Данните от Доклада сочат, че през 2009 година са регистрирани 203 превишения за серен диоксид над средночасовата норма, при допустими 24 превишения за една календарна година От тях 117 превишения са над алармения праг за серен диоксид. Четири пъти през миналата година е изпълнена и инструкцията за уведомяване на населението поради наличие на три последователни стойности за серен диоксид над алармения праг. През 2009 година от регистрирани 175 проби за оловни аерозоли, 78проби превишават средногодишната норма. що се касае до регистрираните стойности за кадмий в атмосферния въздух на Кърджали през 2009 година то регистрираните стойности превишават 4 пъти среногодишната норма.
Тенденция към нарастване, но без превишаване на среноденонощната норма има при регистрираните стойности на арсен.
Няколко са факторите, който обуславят посочените данни в Доклада за качеството на атмосферния въздух в Кърджали през миналата година и тенденциите към влошаване. Като основен производствен източник на емисии на вредни вещества се сочи “ОЦК” АД, а резултатите от емисионният контрол за 2009 година показват неспазване на нормите на допустими емисии на серен диоксид, кадмий и олово в отпадъчните газове от оловно производство.
Днешният мълчалив протест не е последен. Общинските съветници ще организират втори на 31 март, като в него ще бъдат призовани да участват и жителите на Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 2414 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign