Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Искаме гаранции за спазване на еконормите

 01 Април 2010

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда, изготвен във връзка с инвестиционното намерение на ОЦК-Кърджали за модернидзация на оловното производство предизвика, силен обществен интерес в Кърджали. Дебатите в залата на театъра продължиха повече от три часа. На моменти те бяха доста бурни, чуха се полярни мнения, сред които и за закриване на завода, не липсваха и преки обвинения. Преди началото на форума водещата на публичната дискусия съобщи, че в общинска администрация и в администрацията на комбината са внесени над 25 становища, повече от които негативни. Те са били придружени и с подписки на жителите от околните села и областния град срещу замърсяване на атмосферния въздух с тежки метали. Над 20 души се бяха записали за изказвания. Бяха припомнени завишените стойности на серен диоксид, олово и кадмий за 2009 г., което сериозно повищава риска за здравето на хората. В залата бяха издигнати и плакати с надписи : “ Децата ни с право на живот”, ”Стига олово и кадмий”, “Не на печалбата за сметка на здравето ни!” и др. Присъстващите искаха гаранции, че чрез въвеждане на новата технология няма да се надвишават вредните емисии и ще намалее опасността за здравето на хората. Големият обществен интерес към Инвестиционото намерение на ОЦК за модернизация на оловното производството събра в залата жители от околните села и Кърджали. Сред присъстващите бяха общинските съветници и председателят на местния парламент Сейфи Неджиб, областният управител Иванка Таушанова, работници ,служители и мениджърският екип на металургичното предприятие, еколозите на община Кърджали и фирмата. Дискусията откри кметът инж.Хасан Азис, който акцентира на общата отговорност.
”Решаването на проблема ни задължава да мислим за развитието на града и района не в краткосрочен план, а с перспектива за следващите 50- 100 години”, каза г-н Азис. Инвестиционното предложение за модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията “Аусмелт” бе представено от изпълнителния директор Славея Стоянова, а Докладът за оценка на въздействието върху околната среда разясни подробно ръководителят на екипа доц. Иван Груев от Химикотехнологичен и металургичен университет в София. Специалистите изтъъкнаха, че предлаганата технология се прилага успешно в над 20 подобни предприятия в света, а новите пещи гарантират пълна херметизация на възела, транспортиращ вредните газове към комина. Според експертите направените изследвания сочат, че самото въвеждане в експлоатация на технологията “Аусмелт” не носи почти никакъв риск за здравето на населението и екологията. Заявено бе още, че във въздуха, почвите и водите със сигурност няма да има наднормени емисии на серен диоксид, кадмий ,олово или арсен след като новата технология реално заработи. В края на публичното обсъждане на Доклада за ОВОС кметът Хасан Азис заяви, че ръководството на общината е заинтересовано да се развива ОЦК. „Ние сме готови за диалог. Потвърждение за това е даденото от нас положително становище за изграждане на новия цинков завод. Но искаме като институция, която носи отговорност за гражданите чрез МОСВ и МЗ, да получим гаранции за здравето на хората. Или да се намали сегашното оловно производство, или даже да се спре”, заяви кметът. Градоначалникът настоя инвеститорът в лицето на „Интертръст холдинг”, който е мажоритарен собственик на ОЦК, да даде гаранция, че през времето, когато ще работи новото оловно производство, няма да се нарушават екологичните норми и бъдещите стандарти на Европейския съюз. Кметът Хасан Азис предложи също, че ако ОЦК в Кърджали продължи да не спазва тези норми и след въвеждането на новите технологии, собствениците на завода да прехвърлят собствеността върху общината и на гражданите. Заедно с това бе предложено металургичното предприятие да участва по – активно във финансирането на социални и спортни програми.Още снимки
 Прочитания: 1672 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.