Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали с международен сертификат

 13 Април 2010

Община Кърджали получи международен сертификат по новите европейски изисквания на стандарт EN ISO 9001:2008. Общината прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта за осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално-селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, както и при изпълнението на делегираните от държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.
Община Кърджали е една от първите общини в страната, сертифицирана по европейските изисквания на стандарта за управление на качеството. От 2003 г. Общинска администрация- Кърджали, спазвайки изискванията на стандарта, се утвърди като една модерна администрация, която предоставя компетентно, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност и непрекъснат стремеж за превенция и противодействие на корупцията.


 Прочитания: 1597 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign