Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 13 Април 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 2004 от 13.11.2009г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на кв. 8 и част от кв. 18 по плана на с. Мост, община Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали
 Прочитания: 1584 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign