Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 13 Април 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 434 от 09.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ХІV – 6361, кв. 17 по плана на ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали.
- Със заповед № 433 от 09.04. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за неурегулиран поземлен имот № 1636 кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти в землище на гр. Кърджали .
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1245 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти