Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 14 Април 2010

О Б Я В Л Е Н И ЕОбщина Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица: Алина Илиева Билянова, Айнур Илиева Ахмедова и Светлана Шенкова Христова с последен известен адрес: гр.Кърджали, бул.”България” бл.26, вх.А, ап.8, че е изготвен помощен план за имоти в местн.”Ев янъ”- 0.466дка и местн.” Балък”-1.195дка, собственост на наследници на Шабан Халилов Мехмедов, находящи се в урбанизираната територия на с.Царевец, общ.Кърджали
Проектът се намира в сектор “Кадастър и Регулация” при Община Кърджали на бул.”България”№41, ет.2 , ст. 214.
Приемни дни-всеки ден от 9.00 до 12.00 и от13.00 до 15.00 часа.
Съгласно чл.128 , ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат за направят писмени възражения , предложения и искания по помощния план.

ДИРЕКЦИЯ”АСУТ” Прочитания: 1688 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign