Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 15 Април 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 450 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІХ отреден за детска градина, кв. 30 по плана на с. Мост, общ. Кърджали.
- Със заповед № 451 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ ХІ – 44 отреден за детска градина, кв. 11 по плана на с. Долно Зелениково, общ. Кърджали.
- Със заповед № 452 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за неурегулиран поземлен имот № 010027 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали
- Със заповед № 453 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти № 5 и 6, кв. 4 по плана на с. Сипей, общ. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 1333 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign