Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 15 Април 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 174 от 12.02.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за неурегулиран поземлен имот 40909.27.454 по кадастралната карта на гр. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 1615 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign