Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Денят на Земята и новите тенденции в образованието

 23 Април 2010

На 22 април 1970 г. за първи път е отбелязан Международният ден на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята през 1993 г.
За да се включи в тази световна инициатива СОУ „Йордан Йовков” организира няколко дейности, насочени към формирането на нови ценности и модели на поведение у подрастващите, отразяващи тревогата за бъдещето на планетата. Наред с ежегодното почистване на двора и района около училището и прилежащите зелени площи, възпитаниците на СОУ „Йордан Йовков” и тази година с благотворителна цел подредиха изложба-базар от цветя.
Кулминацията в седмицата, посветена на опазването на Земята, беше педагогическият съвет, проведен в навечерието на Деня на Земята, на тема „Интеркултурното и екологично управление на образованието за устойчиво развитие”. На поканата да присъстват на съвета се отзоваха представителите на Община Кърджали – г-жа Ани Димитрова, старши експерт, отдел “Образование, култура и младежки дейност”; на РИО-Кърджали – г-н Али Хасан, старши експерт; на СБУ – Нели Арнаудова, представители на Училищното настоятелство и родители. Г-н Кр. Петков, доцент педагог и бивш директор на училището също уважи събитието с присъствието си.
Преди откриването на заседанието на Педагогическия съвет, ученици от седмите класове представиха историята на боклука и разделното събиране на отпадъци. Малките възпитаници на училището демонстрираха костюми и маски, направени от рециклирани материи и продукти. Дневният ред на съвета предложи актуална проблематика както за устойчивото развитие, така и за фундаменталната роля на образованието за промяна на отношението към околната среда и междукултурните процеси в обществото.
Директорът на училището, г-жа Кюпрюджиева запозна присъстващите с историята на Устойчивото развитие като стратегия. Чрез доклад-презентация пом.- директорът Р.Русева представи практическия опит на училището за развитие чрез интеркултурно и екологично обучение. След изказани впечатления и отношение към видяното, ПС гласува Декларация за устойчивост „Училищен дневен ред 21”. Този документ трасира училищната политика, съобразена с програмата на ООН „Десетилетие, посветено на образованието за устойчиво развитие 2005-2014 година” и гарантира продължаване на традициите за възпитание на отговорни личности с активна гражданска позиция в СОУ „Йордан Йовков” – Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 2065 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign