Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 28 Април 2010

О Б Я В А


На основание чл. 111, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/


Община Кърджали

ОБЯВЯВА:


Открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС на „Горубсо Кърджали” АД, гр. Кърджали.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 28.04.2010г. – 28.05.2010г., в сградата на Общинаска администрация, бул. „България” №41, етаж V, стая 505 или 504, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Лице за контакти: инж. Ася Добруджалиева – тел. 67 379, 67 380, 67 381.


Кмет на Община Кърджали:…….....………..
/Инж.Хасан Азис/ Прочитания: 1429 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.