Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 18 Май 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 547 от 17.05.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 000234 по КВС на с. Седловина, община Кърджали.
- Със заповед № № 548 от 17.05.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ № 40909.20.126 и № 40909.20.127по кадастралната карта на гр. Кърджали.
- Със заповед № 546 от 17.05.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 000229 по КВС на с. Брош, община Кърджали.
- Със заповед № 549 от 17.05.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ за НПИ № 121 кадастрален район № 501 по плана на на новообразуваните имоти в землище с. Петлино, община Кърджали. Кърджали.
- Със заповед № 550 от 17.05.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ за НПИ № 0011066 в землище на с. Сипей , община Кърджали
- Със заповед № 418 от 09.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ за УПИ ІІ, кв. 53, отреден за стоматологична поликлиника.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ” .


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали
 Прочитания: 1642 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign