Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 08 Юни 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 447 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за УПИ Х – 2057 и УПИ ХІ - 2057,кв. 138,ж.к.”Възрожденци” гр. Кърджали.
В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ”


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали


 Прочитания: 1682 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign