Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 10 Юни 2010


ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 646 от 07.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 032014 и № 032013 в землището на с. Широко поле, община Кърджали.
- Със заповед № № 647 от 07.06.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на УПИ V – 6517, кв. 217 по плана на ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали.
- Със заповед № 648 от 07.06.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП– ПЗ на НПИ № 40909.58.92 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали.
- Със заповед № 649 от 07.06.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ за НПИ имот № 1073 кадастрален район № 27 по картата на новообразуваните имоти на гр. Кърджали, община Кърджали.
- Със заповед № 650 от 07.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ за НПИ № 606 кадастрален район № 501 землището на с. Петлино, Община Кърджали.
- Със заповед № 651 от 07.06.2010г. за ПУП – ПЗ за НПИ № 010018, № 010019 в землището на с. Прилепци и ПИ № 40909.27.123 и № 40909.27.122 по кадастралната карта на гр. Кърджали.
- Със заповед № 652 от 07.06.2010г. за ПУП – ПРЗ на ПИ № 98, 96 , 97 , кв. 12 по плана на с. Айрово, община Кърджали.
- Със заповед № 653 от 07.06.2010г. за ПУП - ПЗ на УПИ ХІІІ – 78, кв. 120 по плана на Складова зона , гр. Кърджали.


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 1698 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign