Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 22 Юни 2010


ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 2071 от 16.11.2009г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 000224 в землището на с. Опълченско, община Кърджали .

В 30 – дневен срок от получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да направят писмени възражения, искания и предложения в Дирекция “АСУТ”


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 1509 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign