Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 24 Юни 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 708 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 33 и № 34 кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци, община Кърджали.
- Със заповед № 709 от 21.06.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 251 кадастрален район № 20 по картата на новообразуваните имоти на с. Резбарци, община Кърджали.
- Със заповед № 710 от 21.06.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 000061 в землището на на с. Солище, община Кърджали.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 2153 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign