Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 25 Юни 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 722 от 23.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за поземлени имоти № 014031 и № 014030 в землището на с. Резбарци, община Кърджали.
- Със заповед № 723 от 23.06.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на ПИ № 24445.501.151 по кадастралната карта на с. Дъждино, община Кърджали ,съответстващ на кв. 1, отреден за автоспирка, кв. 4 отреден за кметство ипоща, кв. 5 отреден за детски ясли и градини и кв. 6 отреден за редови жилища.


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1684 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign