Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане

 06 Юли 2010

На основание чл. 128, ал.5 и във връзка с чл. 121,ал.1 от Закона за устройство на територията, на 07.07.2010г, сряда от 11.00 часа в голямата зала на сградата на Бизнес инкубатор - Кърджали ще се проведе обществено обсъждане на специализирана план схема към Подробен устройствен план за изграждане на газоразпределителната мрежа и газоснабдяване на гр. Кърджали.
Поканват се всички заинтересовани лица и представители на организации и търговски дружества да присъстват и вземат участие в общественото обсъждане.
План схемата ще бъде на разположение всеки работен ден от 9 до 12 часа в сградата на Община Кърджали, бул. “България” 41, стая 208.


 Прочитания: 1759 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign