Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха газификацията на Кърджали

 07 Юли 2010

Малко повече от час продължи общественото обсъждане на специализираната план схема към Подробният устройствен план за изграждане на газоразпределителна мрежа и газоснабдяването на гр. Кърджали. Обсъждането се проведе в залата на Бизнес инкубатора, а представянето на план схемата направи д-р инж. Александър Кожухаров –президент на борда на директорите на акционерно дружество “Ситигаз България”. Компанията е инвеститора, който ще изгражда газопровода до Кърджали с пари на Европейската банка за възстановяване и развитие.
В обществената дискусия участие взеха представители на организации и търговски дружества заинтересовани от реализацията на проекта, общински служители и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Пред присъстващите градоначалникът подчерта, че газификацията като обща дейност винаги е била приоритет не само за Кърджали, но и за всеки български град, а като стратегическа цел на община Кърджали тя е присъствала в плановете й през последните двайсет години неизменно.
За газификацията в Кърджали включително и с цялото маркетингово проучване започва да се говори още през 1997 година. По различни причини този проект не е бил реализиран до момента. През последните няколко години работим много активно по отношение на газификацията на Кърджали, каза още инж. Азис. Според него реализирането на проекта ще повиши не само стандарта на живот на хората от общината, но и ще привлече интересите на чуждите инвеститори. Пред присъстващите градоначалникът съобщи още, че вече е приет от експертния съвет подробния устройствен план на основната газоразпределителна мрежа, а през този месец има готовност плана да бъде внесен за разглеждане от общински съвет Кърджали.
Нашето желание е това да се случи и да започне същинското изграждане на проекта още тази година. Газификацията е пряко свързана и с изграждането на промишлената зона, за която имаме готов технически проект, каза още кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.
В рамките на обществената дискусия днес бяха дадени отговори на зададени въпроси от страна на участниците. Те най-вече бяха свързани с това, от къде се предвижда да премине газопровода, колко ще струва включването на частните домакинства към него и доколко икономически изгодна е инвестицията.

Още снимки
 Прочитания: 1973 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign