Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 07 Юли 2010

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.122а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда е открит

Обществен достъп до заявлението
за издаване на комплексно разрешително
на „Горубсо - Кърджали” АД, гр.Кърджали,
за експлоатация на “Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.07.2010г. до 08.08.2010г. в:
1. Сградата на Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. “България” №41, стая №505, от 08.30 до 12.00ч. и от 13.00 до 17.00ч.
2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, гр. София, бул.” Цар Борис III” №136, ет.14 от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.30ч.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
• Красимира Калчева – мл. Експерт, отдел “Разрешителни по КПКЗ” ИАОС, тел. 02/9406471;
• Ася Добруджалиева – Нач. сектор “Опазване на околната среда” при Община Кърджали, тел. 0361/67379


Кмет на Община Кърджали:…….....……
/Инж.Хасан Азис/ Прочитания: 1956 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign