Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали: оловно производство да намали капацитета си

 13 Юли 2010

На заседанието на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/, на което бе дадено положително становище във връзка с инвестиционното предложение на ОЦК за модернизация на оловното производство, община Кърджали излезе с предложение неговият капацитет да бъде намален така щото да бъде прекратено замърсяването на въздуха с олово и кадмий, каза кметът на Кърджали инж. Хасан Азис на пресконференция. Съветът е взел в предвид това и други наши предложения, макар протоколът от заседанието все още да не е получен, допълни той. Според него в момента Кърджали е най-замърсения град в България с олово и кадмий, съдейки по наднормения брой на замърсяванията.
На заседанието на ВЕЕС е бил поставен и въпросът за замърсяването с цинков кек и оловна шлака от площадките в двора на ОЦК, което е особено осезателно при дъждове и силен вятър.
Община Кърджали е направила предложение пред министъра на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването за обща среща във връзка с екологичната обстановка в района.
Чрез новия оловен завод, който се предвижда да бъде построен до 2013 година, ще се намали сериозно негативното влияние върху околната среда и ще се подобрят параметрите на атмосферния въздух в Кърджали , стана ясно от изявление на мажоритарния собственик на ОЦК Валентин Захариев, дадено на пресконференция днес.
Програмата на металургичното предприятие предвиждала до края на 2011 г. да завърши и реконструкцията на цинково производство. До завършване на цялостната модернизация на двете основни производства дружеството е предприело няколко основни мерки за ограничаване на вредните емисии, стана ясно на пресконференцията. На този етап оловното производството било намалено с 40 %, пуснато е в действие и пречистващо съоръжение, коментира изпълнителният директор Славея Стоянова . По думите й това е намалило с 30 на сто броя на регистрираните превишения на средно допустимите норми на серен диоксид. Предстояла смяна на използваното гориво - фирмата имала намерение да премине от мазут на газ.

 Прочитания: 2117 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign