Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 13 Юли 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 757 от 08.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти УПИ III, УПИ IV и предвиденото обръщало в кв.160, ж.к.“Възрожденци”, гр.Кърджали.
- Със заповед № 758 от 08.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ №40909.27.465, 40909.27.462, 40909.27.466, 40909.27.464, 40909.27.458, 40909.27.459, 40909.27.460, 40909.27.461 и 40909.27.457 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
- Със заповед № 759 от 08.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ №40909.23.92 и 40909.14.120 по кадастралната карта на гр. Кърджали.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали

 Прочитания: 1903 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign