Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общината иска държавна приемателна комисия за акт 16 на Водното огледало

 20 Юли 2010

Всички проби, които са взети от долния яз на Водното огледало отговарят на изискванията. Те са изследвани в три независими лаборатории, една от които на ДАНС и показват, че якостта на положения бетон отговаря на изискванията и не застрашава сигурността на съоръжението. Това съобщи на пресконференция днес кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.

В четвъртък , 22 юли, община Кърджали ще депозира свое писмо чрез МРРБ като основен възложител, с искане за назначаване на държавна приемателна комисия за издаване на акт 16. “Това е нещото, което ще направим в интерес на Кърджали и на кърджалийци, за да не допуснем по някакви странни причини общината да стане причината за изпускането на водите от Водното огледало”, каза още инж. Хасан Азис. Такова искане с писмо от 9 юли т.г. вече е направено от страна на фирмата строител.

“Отдавна Водното огледало излезе от рамките на Кърджали, от рамките на самата река и отиде в коритото на политическата ни действителност. И тъй като то не е вече само част от битовото ни ежедневие, но и от политическото, днес трябва да направим някои уточнения”, коментира градоначалникът.

По думите му вече има покана за доброволно изпълнение, с която се приканва кметът на общината в 14 дневен срок от получаването да изпълни доброволно допуснато по закон, предварително изпълнение на заповед на началник сектор при РДНСК при Южен централен район, да се прекрати ползването на строеж “Укрепване на бреговете на река Арда” в района на град Кърджали, а също така да бъдат отворени сегментите затвори на долен яз от цитираният строеж с цел свободно течене на водата в руслото на реката. При неизпълнение в срок на задължението преписката се изпраща на съответният съдия изпълнител за предприемане на принудителни действия.

За пореден път инж. Хасан Азис изтъкна, че обектът не е въведен в експлоатация поради простата причина, че няма акт 16. Преди акт 16 логично е да се подпише акт 15, коментира той и уточни, че в настоящия момент същият е на разположение на общината, на МРРБ, на фирмата-строител и на строителния надзор.

Стана ясно, че констативният акт от 27 май т. г. е от 465 страници и е подписан от всички, с изключение на представителя на възложителя - тоест МРРБ в лицето на инж. М.Парапанова.
“Няма как община Кърджали да предприеме изпускането на водите, чрез отваряне на сегментите затвори на долен яз, тъй като те се намират в речното корито, а според Закона за водите са изключителна държавна публична собственост. Изпуснем ли водите, ще нарушим закона, няма как това да стане”, коментира градоначалникът. В този смисъл инж. Хасан Азис цитира и въпросния чл.11 т. 1 от Закона за водите, според който публична държавна собственост са водите на реките и принадлежащите им земи. На основание чл.92 във връзка с член 111 ал. 3 от Закона за собствеността, съоръжението долен яз със сегменти затвори, както е в заповедта на ДНСК, е трайно прикрепено към земята от леглото на реката и следователно долният яз и сегментните затвори също са публична държавна собственост. Публична общинска собственост са единствено и само защитните диги и съоръжения за укрепване на речните легла в границите на населените места, каза още инж. Хасан Азис.

Още снимки
 Прочитания: 1937 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign