Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 21 Юли 2010


Ние, кметовете на общини от областите Кърджали и Хасково, изразяваме категоричното си несъгласие с Проектопостановлението на Министерски съвет за „вливане на Държавен музикално- драматичен театър “Кадрие Лятифова” в Драматично-куклен театър “Димитър Димов”, което ще доведе до унищожаване на емблематични културни институти за Източните Родопи. Действията на управляващите, маскирани като реформа, всъщност са добре обмислен акт на дискриминация и отнемане на вече придобити културни права на турското население в България.

ДМДТ “Кадрие Лятифова” беше създаден преди седем години, за да спомогне за съхраняването на традициите и културното наследство, да насърчава духа на толерантност и търпимост. Закриването на този театър е посегателство върху правотото на турското население в България за съхраняване и развитие на най-важните елементи на своята идентичност - език, традиции и културно наследство. Със закриването на този театър българското правителство
ще погази поети ангажименти пред ЕС, уредени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

Ние подкрепяме протеста на колектива на Държавен музикално-драматичен театър “Кадрие Лятифова” и тяхната позиция, че финансовата криза ще отшуми, но закриването на български културни институти ще задълбочи една друга криза - на бездуховността.

Затова сме съпричастни с призива на театралите за преосмисляне на намеренията за закриване на ДМДТ ”Кадрие Лятифова” – гр.Кърджали, което ще обезличи дейността и на Драматично-кукления театър „Димитър Димов”.


Ние, кметове на общини от райони, в които от десетилетия съжителстват в мир и разбирателство хора от различни етноси очакваме настоящото правителство на европейска България да продължи да насърчава утвърдения етнически модел на толерантност и политиката на солидарност на културите, с които нашата страна основателно се гордее.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:………………………….
/инж.ХАСАН АЗИС/

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:…………………………..
/ШУКРАН ИДРИЗ/

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД:………………………
/СЕБИХАН МЕХМЕД/

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД:………………………
/ ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ:…………………………….
/БАХРИ ЮМЕР/

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО:……………………………….
/РЕСМИ МУРАД/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ:………………………….
/АЙДЪН ОСМАН/

КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ:……………………
/инж.ОРХАН МЮМЮН /

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО:…………………………
/ МАДЖИД МАНДАДЖЪ /

21.07.2010 г.
гр.Кърджали


 Прочитания: 1898 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign