Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучават социални асистенти и домашни помощници

 28 Юли 2010

През месец октомври 2009 година на територията на Община Кърджали започна реализирането на проект „Подкрепа за промяна”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
Главната цел на проекта е да се развият и усъвършенстват социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” в Община Кърджали, което ще допринесе за подобряване качеството на живот на възрастни и деца с увреждания и самотно живеещи хора и ще създаде условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, ще насърчи желанието им за социално включване и ще намали риска от институционален тип грижа.
Основна целева група по проекта са лица с увреждания, деца с увреждания и самотно живеещи хора.
До м.юли 2010 г. 10 социални асистента обгрижваха 22 потребители, а 12 домашни помощника – 37 потребители. След промяна на бюджета на проекта, с която се пренасочиха средства за увеличаване обема на услугата, от 12.07.2010 г. бяха назначени поетапно 4 социални асистента и 2 домашни помощника, които поеха обгрижването общо на 11 потребители. Ръководителят на проекта – Василка Григорова и координаторът по проекта – Нермин Мехмед, проведаха въвеждащо обучение на новоназначените социални асистенти и домашни помощници.
Продължава изпълнението на останалите дейности.
Проектът приключва на 30.09.2010 г. Прочитания: 2134 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign