Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 03 Август 2010
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 617 от 02.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за поземлен имот УПИ VIII-208 в кв.253, гр.Кърджали.
- Със заповед № 808 от 20.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ I-за здравен дом, кв.18, по плана на с.Широко поле, общ. Кърджали.
- Със заповед № 809 от 20.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ №101 и 102 в землището на с. Резбарци, общ. Кърджали.
- Със заповед № 810 от 20.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ XIII, кв.29 по плана на с.Стремово, общ. Кърджали.
- Със заповед № 811 от 20.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ №40909.23.94 по кадастралната карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали.
- Със заповед № 812 от 20.07.2010г. на Кмета на община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ XXVII, XXVI и XXIII, кв.227, ж.к.“Възрожденци”, гр. Кърджали.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали


 Прочитания: 1950 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign