Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 03 Август 2010На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 814 от 21.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – План схема за обект: „”Газоснабдяване на гр. Кърджали , община Кърджали”
- Със заповед № 839 от 30.07.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – Специализирана план – схема за Обект: Реконструкция водоснабдяване група „Черешица – Мост – І етап”
- Със заповед № 840 от 30.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали за поземлени имоти № 40909.126.132 и № 40909.126.134, попадащи в УПИ ІV – 5503, отреден за завод за шлосерски инсрументи
- Със заповед № 829 от 27.07. 2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ на ПИ № 101 и № 102 в землище с. Резбарци, община Кърджали.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1884 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign