Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

 03 Август 2010На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 841 от 30.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ХVІІІ – 6298 и УПИ ХVІІ – 2213,6298, кв. 222 по плана на гр. Кърджали община Кърджали.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1928 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign