Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 01 Септември 2010

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ.бр.66 от 24.08.2010 г. е обнародван проект за специализирана план-схема към подробен устройствен план за газоснабдяване на гр.Кърджали.
Проекта е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.


 Прочитания: 1877 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign