Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В подготовка на новата учебна година

 13 Септември 2010

Традиционното съвещание с училищни директори от областта преди новата учебна година, се проведе днес в Кърджали. В работата му се включиха зам.-кметът по хуманитарни дейности на община Кърджали Елисавета Кехайова и специалисти от отдел “Образование”.
Участниците в срещата бяха запознати с анализа за дейността на регионалната образователна система за учебната 2009/20010 г. и специфичните за областта проблеми от началника на Регионалния образователен инспекторат Емилия Владева. От изнесените данни стана ясно, че недостатъчно развитата транспортна инфраструктура все още затруднява придвижването на учениците до учебните заведения. Трудности има и при формирането на норматив и наличие на учители- неспециалисти поради разпръснатата мрежа и малкия брои паралелки. От друга страна се наблюдават положителни промени в училищната материална база, която се обогатява и модернизира, засилва се и интереса от страна на учители и ученици към участие в различни национални програми и проекти. Бе подчертано, че през изминалата учебна година наши учители и ученици имат множество завоювани национални награди.
В рамките на анализа за изминалата учебна година бе отбелязано, че въпреки полаганите усилия от страна на инспектората и общините ниският социален статус на населението дава осезателно отражение върху мотивацията за учене. Наблюдава се и недостатъчна осигуреност с учебници на ученици от гимназиалния етап, поради материални затруднения на семействата. Според специалистите това поставя учениците в неравни условия и влияе негативно върху подготовката и мотивацията им за учене.
В рамките на днешната традиционна среща с директори на учебни заведения от областта бяха представени и основни акценти в организацията и провеждането на съвместни дейности в учебните заведения с други институции и организации и обсъдени актуални задачи свързани със старта на новата учебна година.

Още снимки
 Прочитания: 2005 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign