Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Регистрацията на етажната собственост – до края на годината

 17 Септември 2010

274 са подадените заявления за включване в регистър на сградите в режим на етажна собственост към днешна дата за община Кърджали. Това е приблизително 40 на сто от жилищните блокове, кооперации и самостоятелни входове, където са избрани вече домоуправители, както се изисква от Закона за етажната собственост.
Законът влезна в сила на 1.05.2009г., а крайният срок за подаване на заявленията бе удължаван на два пъти. Вместо до края на ноември 2009 той продължи до 31 януари т.г., а после - с още 5 месеца. На 30 юни тази т.г. изтече крайният срок за доброволно подаване на заявления на основание чл.5 от Наредба №3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост. До края на тази година изтича и гратисния период, в който с нареждане на кмета на общината се организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, където не са свикани такива събрания и не са избрани управителни съвети поради липса на инициатива на собствениците и обитателите на съответната етажна собственост.
Ако и в този случай не се изпълнят разпоредбите на Закона за етажната собственост и не са подадени заявления за включване в регистъра на сградите, не само домоуправителите и избраните Управителни съвети, там където са избрани такива, но и всеки отделен собственик на имот, подлежи на санкции. Ако председателят на УС не е изпълнил задълженията си, глобата е от 300 до 1000лв., а за отделните собственици, които не спазват закона, санкцията е от 20 до 100лв.
Според Комисията за етажната собственост към община Кърджали все още гражданите не познават правата и задълженията си според Закона за етажната собственост, въпреки предприетите няколкократни кампании за информираност от страна на общинска администрация. Образците на заявленията и регистрационната карта, необходими за регистрирането на сградите в режим на етажна собственост могат да се получат от Информационния център, находящ се на І-вия етаж в сградата на Общината или да се изтеглят от сайта на общината, а съобщения за изтичащите срокове за регистрация се залепват периодично и по входовете на жилищните блокове.
Три са основните документи, които трябва да бъдат подготвени от вече избраните УС. Регистрационна карта, в която се вписват данни за самата сграда - на колко етажа е, кога е построена, панелна ли е или тухлена, каква е застроената й площ и др. Трябва да се напише и формата на управление в блока, имената на членовете на управителния и контролния съвет. Вторият документ е заявление до кмета на съответната община или район, в което се вписват сходни данни. Освен него, в общината се представя и протокол от проведеното Общо събрание. Самият протокол пък трябва да бъде раздаден и до всички собственици в сградата и те да са го подписали. Всички нови документи се продават и в книжарниците.


 Прочитания: 2426 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign