Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 27 Септември 2010

Община Кърджали организира заключителна пресконференция по повод приключване изпълнението на Договор № BG 051PO001-5.2.04-0142-C0001, проект “Подкрепа за промяна”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” – фаза 2.
Пресконференцията ще се проведе на 28.09.2010 г. (вторник) от 10.00 часа, в голямата зала на Бизнесинкубатора.
 Прочитания: 1687 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign