Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Училище за свободното време

 28 Септември 2010

На 1 октомври стартира новата учебна година в ОДК Кърджали и комплексът отваря врати за всички деца и ученици, които искат да осмислят и активно да използват своето свободно време. Комплексът е мястото където децата могат да обогатяват своите познания, да откриват и развиват своите таланти и дарби, да придобиват практически умения в избраните от тях форми.
С всяка изминала година ОДК доказва, че това е мястото, където дейностите така се съчетават, че да могат да удовлетворят предпочитанията на децата в областта на науката, изкуството и спорта и да им осигуряват личностна изява. Успехите се коренят в дълбоките традиции, които има нашият град в извънучилищната дейност, във високия професионализъм на учителите, в голямата помощ, която получаваме от родителите и обществеността и голямата морална и финансова подкрепа от Община Кърджали.
• ОДК е училище за свободното време на деца и младежи
• ОДК е място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативите на обществото ни.
• ОДК е център за неформално общуване на деца с общи интереси, задоволявайки лични потребности в различни области на науката, изкуството и спорта.
• ОДК е сцена за лична изява и стимулиране на творческия потенциал на детето.
• ОДК е обединител на усилията на семейството, училището и обществото.
Тази година ОДК предлага 26 оригинални педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и учениците. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание. В тях опитни педагози създават и реализират авторски и мобилни програми за неформално образование във всяка възрастова група. В създадената среда на общуване, педагозите осъществяват качествен образователен процес и същевременно са възпитатели и близки приятели на децата. ОДК предлага свободен избор на дейности и изяви в областта на: науката – Компютърен свят, Клуб на любознателните, В света на животните, Здраве, дом, общуване, Етнография и краезнание, Детски и младежки парламент и др.; изкуството – Школа по изобразително изкуство, Детска вокална група, Вокално-инструментална група, Журналистика, Клуб по фотография Литературен клуб, Модерен балет и др.; спорта – Школа по източни бойни изкуства, фитнес, стрийтбол, тенис на маса; развлеченията – празници, тържества, конкурси, изложби, състезания и др.
От тази учебна година в ОДК ще работи и доброволец от Корпуса на мира - Шон Мъкети, който ще води Клуб на доброволеца, курс по английски език и спортни занимания. Доброволецът от Корпуса на мира ще посещава и Дневен център "Надежда" и детска градина "Максим Горки".
Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август. Заявления за записване се подават при преподавателите или в канцеларията на ОДК. Обучението във всички форми е безплатно. Справки и информация на тел.: 6 23 24, e-mail – odk_ki@abv.bg

Още снимки
 Прочитания: 2309 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign