Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 02 Ноември 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 1117 от 27.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ІІ – 34, кв. 265 промишлена зона – изток по кадастралната карта на гр. Кърджали.
- Със заповед № 1118 от 27.10.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ за УПИ ІХ , кв. 120 – Складова и индустриална зона район „Гарата”
- Със заповед № 1119 от 27.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПЗ на поземлен имот № 40909.27.371 по кадастралната карта на гр. Кърджали.
- Със заповед № 1120 от 27.10. 2010г. на Кмета на Община Кърджали за ПУП – ПП на ПИ 059049 по КВС в землището с. Мост – проектен поземлен имот № 059055 в землището на с. Мост.Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали


 Прочитания: 1715 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign