Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 08 Ноември 2010

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска преброителна комисия за Община Кърджали, набира кандидати за преброители и контрольори, които да участват в преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Кърджали през март 2011 год..

Необходими документи:  1. заявление за участие в преброяването – по образец;

  2. автобиография - по образец, с един брой актуална снимка;

  3. копие от диплом за завършено образование:


- за преброители - средно или висше

- за контрольори - висше образование с предимство

Студентите представят уверение от ВУЗ.


Срок за подаване на документи: - всеки работен ден от 10.11.2010 год. до 10.12.2010 год.


Място за подаване: - Информационен център на общинска администрация Кърджали, находящ се на бул. ,,България” № 41.


4. Одобрените за работа преброители и контрольори попълват клетвена декларация по образец.

5. Заявленията – образци за участие в преброяването могат да се изтеглят от www.kardjali.bg – секция ,,Актуално” или от Информационния център на общинска администрация.


За допълнителна информация:

- интернет адрес : www.kardjali.bg, секция ,,Актуално”

- телефон: 0361 / 67319 - Информационен център


Приложение:
Бланки за кандидатстване >>


 Прочитания: 5679 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign