Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 24 Ноември 2010

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на концепция за проектно предложение, с което ще кандидатства по Проект за социално включване, който се финансира със заем от Международна банка за възстановяване и развитие /Световна банка/ .
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 07.12.2010 г. /вторник/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор – Кърджали.
Място за свободен достъп до концепцията и насоките за кандидатстване по проект за социално включване – отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 07.12.2010 г., /вторник/ 16:30 часа.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 06.12.2010 г./понеделник/ до 16.30 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 06.12.2010 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали: /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 2013 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign