Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Квалификационен курс “Безопасност и здраве при работа”

 23 Ноември 2010

Семинар свързан с безопасните и здравословни условия на труд бе проведен днес за служителите в общинска администрация и ръководителите на звена към община Кърджали. В рамките на семинара бяха дискутирани три основни теми свързани с държавната политика, нормативната уредба и управление на дейността на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес и оказването на първа долекарска помощ.
Въпросите свързани с основните нормативни актове, в който се обуславят задълженията на работодатели и работници бяха дискутирани от инж. Петко Добрев, а професионалните заболявания и долекарската помощ, самопомощ и взаимопомощ от д-р Христо Христов от Службата по трудова медицина, “Орган на контрол от вида С” при Медико ЕООД гр. Габрово.
Участниците в срещата бяха запознати и с наредба номер 7 от 16 декември миналата година за условията и реда на провеждане на периодичен инструктаж по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В края на семинара всички присъствали получиха Удостоверения за преминат курс “Безопасност при работа”.
 Прочитания: 1674 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign